Vi är en ny och urban digital byrå som är specialiserad på innehållsproduktion och marknadsföring.

Grain

Grains är:

Tvåspråkig

Du får alla våra tjänster på båda inhemska språken.

Pålitlig

Vi lovar det som vi levererar. Vi vill alltid jobba för mätbara mål.

Resultatinriktad

Vi känner affärslivets behov. Vi hjälper dig lyckas inom ditt verksamhetsområde.

© Grains Marketing Oy Ab 2020
Tel. 0440700009 / Santeri Vuori
info at grains.fi
FO-nummer: 2871425-9